Visie

Omnia College ziet in het goed voorbereiden van jongeren op het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt zijn belangrijkste maatschappelijke taak. Om dit de realiseren bieden we bijna alle opleidingen aan en werken we samen met het vervolgonderwijs, het bedrijfsleven en de regionale overheid. Met programma’s als techniek, zorg en toerisme zorgen we dat onze leerlingen kansrijk zijn op de arbeidsmarkt.
Thumbnail Timmerklas

We zien de school als een ontmoetingsplaats met ruimte voor verschillen. Onze kernwaarden zijn: respect, verantwoordelijkheid en veiligheid. Door actief te werken aan samenwerking, zelfreflectie en burgerschap, werken we iedere dag aan de invulling van onze kernwaarden.

We zien de adolescentiefase als een cruciaal stadium voor de ontwikkeling van de identiteit van jongeren. Tijdens deze fase krijgen jongeren te maken met lichamelijke en sociaal-emotionele veranderingen. Dat kan leiden tot onzekerheid. Daarom geloven we in het ontwikkelen van een positief zelfbeeld bij jongeren en in het bevorderen van geloof in eigen kunnen.

Met het onderwijs proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leervraag en de behoeften van de leerling. Maatwerk en differentiatie vormen hierbij belangrijke uitgangspunten. Soms vormen praktische bezwaren, zoals klassengrootte en tijdgebrek een beperking voor maatwerk. Eigentijds onderwijs en een mix van vraag- en aanbodgestuurd onderwijs vormen de kern van onze onderwijsdidactiek.

Lead slider Techniekklas