Leerwegen

“Omnia College biedt alles wat het VMBO je te bieden heeft!”

Omnia College biedt voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs aan (vmbo), een onderwijsvorm waarin theorie en praktijk samen gaan. Dit type onderwijs is zeer geschikt voor kinderen die graag “leren en doen”. Na het behalen van het vmbo-diploma kan de leerling doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs(mbo).

Op onze locatie verlaat de leerling de school met een diploma BB, KB, GL of TL met een extra theorievak. In de bovenbouw kan de leerling kiezen uit de sectoren: Techniek, Groen, Zorg en Welzijn of Economie. Door dit brede aanbod kan de leerling zowel qua niveau als opleidingsrichting alle kanten op.

Een unieke combinatie van kansen en mogelijkheden in Nederland!

Brugklas GL/TL:
Gemengde leerweg/theoretisch leerweg (of mavo)

 • Speciaal voor leerlingen met een hoog theoretisch niveau en interesse voor beroepsgerichte vakken. Vanaf klas 1 les op het hoogste niveau.
 • TL-diploma is mogelijk door een extra theorievak te volgen in de bovenbouw. Daardoor is er een nog betere aansluiting op vele mbo-opleidingen niveau 4.
 • Leerlingen krijgen voornamelijk digitaal onderwijs met een eigen laptop, die ze gratis van de school ontvangen

Brugklas KB
Kaderberoepsgerichte leerweg

 • Voor leerlingen met een redelijk theoretisch niveau is er de kaderberoepsgerichte leerweg.
 • Opstromen naar de gemengde leerweg is in bepaalde gevallen mogelijk.
 • De leerlingen krijgen voornamelijk digitaal onderwijs met een eigen laptop, die ze gratis van de school ontvangen.
 • Na het behalen van diploma diverse vervolgopleidingen via het mbo niveau 3.

Brugklas BB:
Basisberoepsgerichte leerweg

 • Voor leerlingen met een beperkt theoretisch niveau.
 • Ook voor leerlingen, die leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) nodig hebben.
 • Voornamelijk les in kleinere groepen.
 • Minder leerkrachten per klas.
 • Doorstroming naar (brugklas) KB mogelijk.
 • Na het behalen van het diploma diverse vervolgopleidingen via het mbo niveau 2 en 3.
 • De leerlingen krijgen gedeeltelijk digitaal onderwijs met een laptop.

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)
De meeste leerlingen doorlopen zonder problemen het vmbo. Sommige kinderen hebben echter extra ondersteuning nodig om het vmbo-diploma te behalen. Deze leerlingen kunnen leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) krijgen.

LWOO is geen aparte leerweg. Omnia College heeft er daarom voor gekozen leerlingen, die leerwegondersteuning nodig hebben, niet in een aparte klas te zetten. Deze leerlingen worden over het algemeen in eerste instantie in een BB-klas geplaatst.

De leerwegondersteuning wordt als volgt gerealiseerd: er wordt gewerkt met kleinere klassen, er wordt gewerkt met minder leerkrachten per klas (‘minder handen voor de klas’, aan de hand van een handelingsplan extra hulp binnen klassenverband.

Om voor leerwegondersteunend onderwijs in aanmerking te kunnen komen, moet de leerling aan de volgende eisen voldoen:
-Er moet sprake zijn van aangetoonde leerachterstanden van 1½ tot 3 jaar.
-Deze leerachterstanden moeten veroorzaakt worden door een beperkt leervermogen (IQ tussen 80 en 90) of aangetoonde sociaal/emotionele problemen.