De Gezonde school

GEZONDE-SCHOOL_logo

Omnia College een gezonde school

Gezondheid vinden wij een groot goed. Dat geldt zeker voor jongeren. Jongeren hebben nog een heel leven voor de boeg.

Om een gezonde levensstijl bij onze leerlingen te bevorderen geven we voorlichting over genotsmiddelen, zoals alcohol en drugs. Dat doen we in samenwerking met Bouman GGZ. Bouman GGZ is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg.

Roken en alcohol zijn bij ons ten strengste verboden. Ook tijdens een schoolfeest of excursie. Hiermee nemen we als school verantwoordelijkheid voor de schadelijke gevolgen van roken en alcohol voor de gezondheid van jongeren.

Omnia College is een 100% Alcoholvrije School (de enige in de regio!). Om voor dit keurmerk in aanmerking te komen, moet een school voldoen aan 5 criteria, zoals alcoholvrije feesten en duidelijke  over alcohol. Wij voldoen aan al deze criteria.

Bij een gezonde levensstijl hoort ook gezond eten. Ruim 80% van ons assortiment bestaat daarom uit gezonde producten uit de Schijf van Vijf, slechts een beperkt deel  uit andere producten. Bij de selectie van het assortiment, en het uitdragen van de gezonde school gedachte, is de leerlingenraad betrokken.

Sporten en bewegen doen onze leerlingen volop tijdens de gymlessen en in de speciale Sportklas. In de Sportklas krijgen de leerlingen 3 lesuren per week extra sport en bewegen. In de bovenbouw bieden we het vak LO2 aan. Met dit vak kunnen leerlingen doorstromen naar sportopleidingen in het mbo.

Als gezonde school zien we ook het belang van de ‘emotionele’ gezondheid van onze leerlingen. Daarom werken we, samen met de leerlingenraad, actief aan een prettig leef- en leerklimaat voor iedereen. De leerlingen geven voor ‘sfeer en veiligheid’ een 7.5. Daar zijn we natuurlijk trots op!

Kortom: op Omnia College staat de gezondheid van onze leerlingen voorop! Als beloning hiervoor hebben we in april 2018 de Gouden Schoolkantine Schaal van het Voedingscentrum in ontvangst mogen nemen. Het Voedingscentrum reikte de schaal uit aan scholen die zeer bewust omgaan met een gezond aanbod aan eten en drinken voor de leerlingen. Onze kantine voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de Richtlijnen Gezondere Kantines. Ieder jaar brengen wij het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de directie, zodat de kwaliteit van onze gezonde schoolkantine wordt gewaarborgd.

Logo Schijf van Vijf groot met vaknamen copyright Voedingscentrum