Ouders

Welkom op de informatiepagina voor ouders van het Omnia College.

Vanaf dit schooljaar maken we geen gebruik meer van het WIS ouderportaal, maar wordt de informatie, afhankelijk van het soort, getoond op 2 verschillende plekken.

SOMtoday: Persoonlijke gegevens van de leerling zoals:

  • Rooster
  • Cijfers
  • Afwezigheid

Klik hier om naar SOMtoday te gaan


Examen

Examenreglement Omnia College cohort 2020-2022 Definitief

Inzageprocedure Centraal Examen en handelswijze geschil over uitslag Eindexamens

Examenreglement Omnia College cohort 2019-2021 definitief

Inzageprocedure Centraal Examen en handelswijze geschil over uitslag Eindexamens


Profielkeuze klas 2

Woensdagavond 20 februari was de informatieavond Profielkeuze klas 2. De avond is druk bezocht door ouders en leerlingen. Er was een algemene informatiemoment in de kantine waar alle bezoekers werden verwelkomt door de decaan en de mentoren. De ouders en leerlingen kregen informatie over de keuzemogelijkheden voor klas 2 bij de overstap van Vakwerkklas in de onderbouw naar een Profielkeuze in de bovenbouw. Zie hier de presentaties van de infoavond.


Hieronder vindt u de algemene schooldocumenten:

Schoolgids

Schoolgids Omnia 2019-2020

Schoolreglementen

Leerlingenstatuut Fortes Lyceum en Omnia College, 2017-2018

Praktische zaken Omnia College 2017-2018

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim

PTA

Aangepaste PTA’s i.v.m. Corona

Eenjarig PTA’S

Cohort 2020-2022

PTA’S GL

PTA’S BB

PTA’S KB 

Cohort 2019-2021

PTA GL

PTA BB

PTA KB

 

Mentor