Ouders @ Omnia

Welkom op de informatiepagina voor ouders van het Omnia College.

Hier vind je meer informatie die voor jou of jouw kind van belang is.

SOMtoday: Persoonlijke gegevens van de leerling zoals:

  • Rooster
  • Cijfers
  • Afwezigheid

Klik hier om naar SOMtoday te gaan

Klik hier als je naar het rooster toe wil gaan. Dagelijkse roosterwijzigingen staan hier.

 


 

Hieronder vindt u de algemene schooldocumenten:

Vakantierooster schooljaar 2022-2023

Herfstvakantie 24-10-2022 t/m 28-10-2022
Kerstvakantie 26-12-2022 t/m 06-01-2023
Voorjaarsvakantie 27-02-2023 t/m 03-03-2023
Goede Vrijdag en Pasen* 07-04-2023 t/m 10-04-2023
Meivakantie 24-04-2023 t/m 05-05-2023
Hemelvaart 18-05-2023 t/m 19-05-2023
Pinksteren 29-05-2023
Zomervakantie 10-07-2023 t/m 18-08-2023

 

* Goede Vrijdag op 7 april 2023 is voor medewerkers een werkdag, alleen voor leerlingen een vrije dag.

Studiedagen zijn niet opgenomen in het vakantierooster, maar vindt u terug in de schoolgids van de betreffende school.

Het bestuursbureau van Stichting OVO volgt in principe de vakanties van het voortgezet onderwijs. Vakanties voor personeel OVO-scholen zijn op te vragen op de eigen school (wijken af van de vakanties leerlingen).

Schoolgids

Schoolgids 2022-2023

Toetsbeleid: 

Toetsbeleid 2021-2022

PTA’s cohort 2022-2024

PTA’s GL/TL

PTA’s KB

PTA’s BB

Eenjarig PTA (KB) 

Cohort 2021-2023 (huidige klas 4)

PTA’s GL/TL

PTA’s KB

PTA’s BB

Examens

Examenreglement Omnia College cohort 2022-2024 Definitief

Examenreglement Omnia College cohort 2021-2023 Definitief

Inzageprocedure Centraal Examen en handelswijze geschil over uitslag Eindexamens