Ouders @ Omnia

Welkom op de informatiepagina voor ouders van het Omnia College.

Hier vind je meer informatie die voor jou of jouw kind van belang is.

SOMtoday: Persoonlijke gegevens van de leerling zoals:

  • Rooster
  • Cijfers
  • Afwezigheid

Klik hier om naar SOMtoday te gaan

Klik hier als je naar het rooster toe wil gaan. Dagelijkse roosterwijzigingen staan hier.

 


 

Hieronder vindt u de algemene schooldocumenten:

Vakantierooster schooljaar 2023-2024

Herfstvakantie 16-10-2023 t/m 20-10-2023
Kerstvakantie 25-12-2023 t/m 05-01-2024
Voorjaarsvakantie 19-02-2024 t/m 23-02-2024
Pasen* 01-04-2024
Meivakantie 22-04-2024 t/m 03-05-2024
Hemelvaart 09-05-2024 t/m 10-05-2024
Pinksteren 20-05-2024
Zomervakantie 15-07-2024 t/m 23-08-2024

 

* Goede Vrijdag op 29 maart 2024 is in principe een schooldag, houd de berichtgeving van uw school in de gaten.

Studiedagen zijn niet opgenomen in het vakantierooster, maar vindt u terug in de schoolgids van de betreffende school.

Schoolgids

Schoolgids 2022-2023

Toetsbeleid: 

Toetsbeleid 2021-2022

PTA’s cohort 2022-2024

PTA’s GL/TL

PTA’s KB

PTA’s BB

Eenjarig PTA (KB) 

Cohort 2021-2023 (huidige klas 4)

PTA’s GL/TL

PTA’s KB

PTA’s BB

Examens

Examenreglement Omnia College cohort 2022-2024 Definitief

Examenreglement Omnia College cohort 2021-2023 Definitief

Inzageprocedure Centraal Examen en handelswijze geschil over uitslag Eindexamens