Ouders

Welkom op de informatiepagina voor ouders van het Omnia College.

Vanaf dit schooljaar maken we geen gebruik meer van het WIS ouderportaal, maar wordt de informatie, afhankelijk van het soort, getoond op 2 verschillende plekken.

SOMtoday: Persoonlijke gegevens van de leerling zoals:

  • Rooster
  • Cijfers
  • Afwezigheid

Klik hier om naar SOMtoday te gaan


Agenda

20 februari om 19.00 uur:

hebben wij een informatieavond voor ouders en leerlingen van klas 2 over de profielkeuze.


Hieronder vindt u de algemene schooldocumenten:

Schoolgids

Schoolgids-2018-2019

Schoolreglementen

Leerlingenstatuut Fortes Lyceum en Omnia College, 2017-2018

Praktische zaken Omnia College 2017-2018

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim

PTA

PTA, kaders en uitgangspunten, 2017-2019

Cohort 2017-2019

PTA GL

PTA BB

PTA KB

Cohort 2018-2020

PTA GL

PTA BB

PTA KB

Mentor