Zorg en begeleiding

Begeleiding vinden wij erg belangrijk. Op Omnia College staat een heel team voor je klaar!

Soms kun je wel wat extra hulp gebruiken. Bijvoorbeeld als je leerweg ondersteuning hebt (LWOO), als je dyslectisch bent of faalangstig. Een team van begeleiders staat voor je klaar om je te helpen.

Heb je leerweg ondersteuning (LWOO)? Dan kun je hier lezen welke extra ondersteuning je van ons krijgt. Leerlingen met LWOO kunnen o.a. gebruik maken van de huiskamer om onder begeleiding huiswerk te maken. Ook kun je er terecht voor een luisterend oor.

De mentor is er speciaal voor jou. Hij kan je helpen als je vragen hebt of als je het even niet meer weet. Ook onderneemt de mentor leuke activiteiten met je klas. Zo zul je je snel op je gemak voelen in je klas. Ook je ouders kunnen altijd bij de mentor terecht.

De dyslexie/dyscalculie coach helpt leerlingen bij het omgaan met dyslexie of dyscalculie. De leerlingen krijgen een dyslexie/dyscalculiekaart, waarop de leraar kan zien hoe hij kan helpen. Daarnaast krijgen de leerlingen extra hulp bij toetsen, zoals extra tijd of audiovisuele ondersteuning. Ook de ouders kunnen altijd bij de dyslexie/dyscalculie coach terecht.

De decaan verzorgt de beroepskeuzebegeleiding. Ze geeft voorlichting en ondersteuning bij het maken van een keuze voor het vakkenpakket, het profiel en de vervolgopleiding. Ook houd je een eigen portfolio bij om te ontdekken welk beroep bij je past.

De zorgcoördinator zorgt dat leerlingen goede begeleiding krijgen. Ook ondersteunt de coördinator leraren op het gebied van zorg. Als het nodig is, schakelt de coördinator externe deskundigheid in. Zo heeft de school goede contacten met schoolmaatschappelijk werk, de GGD en het Samenwerkingsverband.

De jeugdverpleegkundige houdt regelmatig spreekuur op school. Op het spreekuur kunnen leerlingen hun verhaal kwijt. Bijvoorbeeld over lichamelijke of psychische klachten. Als het nodig is, neemt de jeugdverpleegkundige contact op met de ouders.

De anti-pest coördinator wordt ingeschakeld bij pestgedrag. Zij houdt gesprekken en voert het anti-pestprotocol uit. Het anti-pestprotocol vind je hier.

Naast het anti-pestprotocol, werken we gericht aan een prettig schoolklimaat voor iedereen. Zo hangen overal in de school gedragsafspraken. De gedragsafspraken vind je hier.

Ook kunnen kwetsbare leerlingen op een rustig plekje de pauze doorbrengen. De leerlingen geven de school een 9.4 voor veiligheid. Dat is vergeleken met andere scholen heel hoog.

Lead slider Beauty & Care Klas