Actueel

Welkom terug, Omnianen!

Geplaatst op: augustus 28, 2020

Beste ouders en leerlingen van ons Omnia College,

We gaan weer starten! Team Omnia ziet naar jullie uit. We zijn blij dat we alle leerlingen weer mogen verwelkomen
en hopen dat iedereen in deze bijzondere tijd toch een fijne vakantie heeft gehad. Op naar mooi nieuw schooljaar met elkaar.

Het Coronavirus is in dit nieuwe schooljaar nog altijd bij ons. Dat vraagt dus nog steeds om extra maatregelen voor een veilige school voor onze leerlingen en medewerkers. In deze brief lezen jullie onze aanpak. We luisteren nog steeds goed naar de adviezen van het RIVM.

Scholen weer volledig open
Zoals bekend heeft het kabinet voor de zomervakantie besloten dat de scholen weer volledig open kunnen. Dit besluit is op de persconferentie van minister-president Rutte op 18 augustus herhaald. Alle leerlingen mogen weer de hele week naar school. Volgens het RIVM hoeven leerlingen onderling geen anderhalve meter afstand te houden. Leerlingen en onderwijspersoneel, en volwassenen onderling, houden wel anderhalve meter afstand.

Basisregels van het RIVM
Het RIVM heeft algemene basisregels opgesteld om controle te krijgen over het virus.
De onderstaande regels gelden voor iedereen, dus ook op school:
1. Thuis blijven en testen. Bij klachten blijven medewerkers en leerlingen thuis en laten zich testen. Als daarnaast ook sprake is van benauwdheid en/of koorts of Coronabesmetting, dan blijven ook alle huisgenoten thuis.
2. Was vaak je handen en nies in de elleboog. Bij binnenkomst in school wast iedereen de handen met de desinfecterende gel. Als leerlingen van lokaal wisselen, desinfecteren ze hun handen in het nieuwe lokaal.
3. Werk zoveel mogelijk thuis. Na de lessen maken leerlingen hun huiswerk dus niet op school, tenzij je huiswerkbegeleiding van school krijgt.
4. Volwassenen houden 1,5 meter afstand tot leerlingen en tot andere volwassenen. Leerlingen hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden.
5. Thuisquarantaine. Leerlingen die na 21 augustus zijn teruggekeerd uit landen waarvoor het ministerie van Buitenlandse Zaken een oranje of rood reisadvies heeft afgegeven, komen niet naar school en blijven tien dagen in (thuis)quarantaine.

Mondkapjes niet verplicht
Het RIVM schrijft ons geen mondkapjes voor. Wij zullen op school dan ook geen mondkapjes verplichten, tenzij ze noodzakelijk zijn bij begeleiding binnen de 1.5m, bijvoorbeeld tijdens de beroepspraktijk. Als een leerling of medewerker zich prettiger voelt mét mondkapje, geven we elkaar daarvoor de ruimte.

Aanvullende maatregelen op Omnia College
We willen drukte, opstoppingen en wisselende contacten graag vermijden. Daarom nemen we aanvullende maatregelen passend bij ons Omnianen en bij ons gebouw. Zo verkleinen we de kans op overdracht van het virus. Deze aanpassingen zijn ook bedoeld om mogelijk te maken dat medewerkers anderhalve meter afstand van elkaar en van leerlingen kunnen houden.

 •  Leerlingen parkeren hun fiets per leerjaar in een eigen parkeervak.
 •  In de ochtend zijn de lokalen 10 minuten voor aanvang van de eerste les open voor leerlingen. Hierdoor ontstaat ruimte om de binnenkomst te spreiden.
 •  De kluisjes gebruiken we niet. Jassen en tassen gaan dus mee het lokaal in.
 • We volgen lessen volgens het normale rooster en zorgen voor extra ventilatie door de ramen en deuren zo veel mogelijk open te zetten.
 • Docenten blijven binnen de roze zone van 1.5 meter en hebben een spatscherm aan de tafel voor individuele begeleiding.
 • De personal coaches maken een klassenindeling met vaste tweetallen op een vaste plek.
 • Tijdens de pauzes stimuleren we leerlingen en medewerkers naar buiten te gaan. We richten op ons nieuwe groene schoolplein extra zit- en sportruimtes in. Binnen delen we samen de ruimte. De ene helft van de aula is voor de docenten, met tafels en stoelen op anderhalve meter. De andere helft is voor de leerlingen. De kantine blijft gesloten. De drankautomaat blijft buiten gebruik.
 • Toiletten zijn beschikbaar voor maximaal 2 leerlingen tegelijk.

Ventilatie
In de media is veel aandacht voor de ventilatie op de scholen. Het RIVM heeft hierover een richtlijn opgesteld:

 • voldoen aan de eisen van het bouwbesluit
 • de ventilatie in de hoogste stand;
 • alle ramen en deuren zo veel mogelijk open.

Onze school is gecheckt door experts en beschikt over voldoende en moderne installaties. Op papier voldoet de school aan de normen van het bouwbesluit. In de maand september verrichten we extra metingen om zo de ventilatie goed in de gaten te houden en te zien waar we nog kunnen optimaliseren. Mochten aanvullende maatregelen nodig zijn, dan informeren wij jullie opnieuw.

Risicogroepen
In principe gaan alle leerlingen weer fysiek naar school. Toch zijn er mogelijk uitzonderingen. Als leerlingen of gezinsleden behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM, dan kunnen leerlingen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs op school. Ouders nemen in dat geval contact op met de personal coach. Die zal met ouders en leerling bekijken welke alternatieve vormen van onderwijs mogelijk zijn.
Alleen samen zijn we sterk tegen corona. Samen nemen we de verantwoordelijkheid voor ieders gezondheid. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de school op een veilige manier openblijft en de lessen kunnen blijven doorgaan. De komende twee weken werken en leren we volgens deze aanpassingen. Daarna evalueren we met personeel, ouders en leerlingen.

Laten we er met elkaar een plezierig en bovenal gezond schooljaar van maken.
Vriendelijke groet namens alle collega’s van team Omnia, we kijken naar jullie uit!

Marieke van den Berg
Directeur