Nieuwkomersklas

nieuwkomers (Small)Sinds dit schooljaar biedt Omnia College onderwijs aan zogeheten nieuwkomers; vluchteling-kinderen tussen de 12 en 16 jaar krijgen onderwijs, voornamelijk gericht op het leren van de Nederlandse taal.

De kinderen zijn gevlucht uit oorlogsgebieden en spreken en schrijven geen Nederlands. Door veel te praten met elkaar, door naar het Jeugdjournaal te kijken en door veel op pad te gaan, proberen de docenten de taal aan de leerlingen te leren.

Alle leerlingen worden individueel gecoacht door een vrijwilliger vanuit de Rotary. Zij komen naar de leerlingen toe; dat kan op school zijn of thuis. Zij helpen de leerlingen met de taal, maar ook met praktische zaken, bijvoorbeeld het lid worden van een sportclub.

De lessen worden gegeven door ervaren docenten, die al jaren ervaring hebben met het werken met asielzoekers.

Aanmelding verloopt via Vluchtelingenwerk.