Maatwerk

Voor alle leerlingen die een beetje extra hulp kunnen gebruiken.

omnia sport 7
Soms kun je wel een steuntje in de rug gebruiken. Daarvoor hebben we speciale Maatwerk-uren. In deze uren bieden we de volgende extra “zorg op maat” aan:

Huiswerkbegeleiding; je hebt moeite met huiswerk maken en raakt daardoor achterop en haalt onvoldoendes. Dan kun je van ons huiswerkbegeleiding krijgen.

Ondersteuning bij taal en rekenen; je hebt moeite met taal en/of rekenen. Hierdoor haal je onvoldoendes. Dan kun je meedoen aan de ondersteuningslessen taal en rekenen. Tijdens de ondersteuningslessen werk je gericht aan de verbetering van je taal-en rekenvaardigheden.

Faalangstreductietraining (FRT); je bent zenuwachtig voor overhoringen, repetities, spreekbeurten of examen. In de eerste maanden van het schooljaar wordt vastgesteld of er sprake is van faalangst.

Sociale vaardigheidstrainingen (SOVA): je bent verlegen, wordt soms gepest en kunt niet goed voor jezelf opkomen. Of je bent snel boos en hebt vaak ruzie. Vaststellen of er SOVA training nodig is, gebeurt in de eerste maanden van klas 1.

Leerlingen die een Zorgarrangement hebben, krijgen op grond van een handelingsplan extra ondersteuning van een leerlingbegeleider.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met onze zorgcoördinator, mevrouw Ter Beest.