Dyslexie

Leerlingen met dyslexie:

Op Omnia College gaan we zoveel mogelijk uit van de mogelijkheden van onze leerlingen en leggen we zo min mogelijk de nadruk op de beperkingen. Dit betekent dat de begeleiding van leerlingen met dyslexie vooral plaatsvindt in de lessen. Daarnaast zijn er natuurlijk een aantal extra maatregelen om ervoor te zorgen dat leerlingen met dyslexie het niveau kunnen volgen wat past bij hun cognitieve capaciteiten. Deze maatregelen zijn zowel compenserend (extra tijd voor toetsen, aangepaste beoordeling van spellingsfouten, mondelinge overhoringen, gebruik maken van tekst-naar-spraaksoftware) als dispenserend (vrijstelling van leesbeurten, aanpassing van de lesstof). Een leerling die in het bezit is van een dyslexieverklaring krijgt een persoonlijke dyslexiekaart waarop de afspraken en maatregelen staan die voor hem/haar gelden.

Tijdens Maatwerkuren kunnen leerlingen met dyslexie extra spellinglessen krijgen. We maken hierbij gebruik van het programma Muiswerk.

Alle leerlingen die zich in klas 1 aanmelden op onze school worden door ons gescreend volgens een door het Samenwerkingsverband Gorinchem vastgesteld stappenplan gebaseerd op het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs. Indien er bij een leerling grote achterstanden worden geconstateerd en de leerling voldoende RT heeft gehad, is een dyslexieonderzoek nodig. Dit onderzoek wordt meestal uitgevoerd door een orthopedagoge of psychologe van het Samenwerkingsverband. De kosten van dit onderzoek moeten door de ouders worden betaald.

 

Leerlingen met dyscalculie

Leerlingen met een dyscalculieverklaring krijgen op het Omnia College een dyscalculiekaart. Hierop staan de maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de beperking van de leerling zoveel mogelijk gecompenseerd wordt bij alle lessen waarbij rekenen een rol speelt. Zo mogen leerlingen met dyscalculie een rekenmachine gebruiken en krijgen zij extra tijd bij rekenrijke vakken.

Actueel Beauty & Care Klas